Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί διαδικτυακό τόπο παρουσίασης του εταιρικού προφίλ . Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και του Δικτυακού μας τόπου (www.lightplanet.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους " Όρους Χρήσης ", τους " Όρους Αποστολών και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Για να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας από το lightplanet.gr πρέπει απαραίτητα να έχετε εγγραφεί ως μέλος. Παρόλα αυτά η εγγραφή μέλους είναι εντελώς δωρεάν και εκτός από την ευκολία στις αγορές, σας προσφέρει πάρα πολλά προνόμια και υπηρεσίες.


Ανωτέρα βία αποτελούν γεγονότα τα οποία δεν μπορούσαν να παραβλεφθούν (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ), τα οποία δεν επιτρέπουν στο lightplanet.gr να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να «κολλήσει» στο τελωνείο ή στη μεταφορά του, με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας τα to lightplanet.gr ενημερώνει το γεγονός άμεσα.
Στην προκείμενη περίπτωση ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται αναλόγως.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο, θα πρέπει να εγγραφείτε σε αυτόν, να συμφωνήσετε να παρέχετε αληθινές πληροφορίες όταν αυτό σας ζητείται, και να είστε ενήλικος (ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους).

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www lightplanet.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών σύμφωνα με το άρθρο του (Ν. 2251/94) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.Οι επιχείρηση μας έχει γραφτεί στο μητρώο προμηθευτών που συνάπτουν. <<Συμβάσεις από απόσταση>>

Το lightplanet.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους όρους χρήσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λειτουργεί με τους όρους και προϋπόθεσης του

Υπουργείου ανάπτυξης με Αριθμ.Πρωτ. Ζ2-14401

Συνέχεια
Κατηγορίες